ÚVERY


Moje finančné služby vám umožňujú prístup k rôznym typom úverov, ktoré sú prispôsobené vašim individuálnym potrebám a finančnej situácii. Bez ohľadu na to, či hľadáte hypotéku, leasing, spotrebný či podnikateľský úver, som tu pre vás aby som vám poskytol informácie, poradenstvo a spoľahlivé riešenie pre dosiahnutie vašich cieľov.
najbežnejšie typy úverov
 • hypotekárny úver
 • spotrebný úver
 • leasing
 • podnikateľský úver
 • úver pre bytový dom
 • stavebný úver
 • kontokorentný úver (debet)
 • revolvingový úver (kreditka)

S čím vám viem pomôcť

- hypotekárne úvery
 • analýza zámeru & optimalizácia účelu
 • prehľadná analýza možností a využitia benefitov
 • detailné porovnanie preplatenia (úroky, ZP, poplatky, daňový bonus, kataster...)
 • výpočet úverového stropu (akceptácia rôznych príjmov, DTI, DSTI...)
 • sprístupnenie bankového a exekučného registra v prípade potreby
 • kontrola založenia (LV, LTV, tituly nadobudnutia, ťarchy...)
 • v prípade kúpy zastúpenie v komunikácii s maklérom predávajúceho
 • zabezpečenie znaleckého posudku alebo asistencia pri internom ocenení
 • podanie žiadosti a zabezpečenie potrebnej dokumentácie
 • sprievod pri podpise úverovej a záložnej zmluvy v banke
 • podanie záložného práva na katastri
 • poistenie nehnuteľnosti & vinkulácia pre banku

- spotrebné úvery
- leasing
- podnikateľské úvery

potrebujete poradiť?

V prípade že máte záujem o bezplatnú konzultáciu, neváhajte využiť kontaktný formulár.
Aby som vám mohol poradiť čo najlepšie je určite potrebná komplexnejšia konzultácia pretože klient si často neuvedomuje všetky svoje možnosti, či prípadné prekážky. 

ČO OVPLYVňuje možnosti úveru?

Základné parametre pre posúdenie toho či vám banka úver poskytne, v akej výške a za akých podmienok sú:

príjem:
 • typ príjmu (zamestnanie, podnikanie), profesia, odvetvie
 • trvanie príjmu, prerušenia (PN, rodičovská dovolenka..)
 • výška príjmu (rôzne kontrolné mechanizmy ako DTI, DSTI..) 
zakladaná nehnuteľnosť:
 • typ nehnuteľnosti, lokalita
 • právny stav nehnuteľnosti (vlastníctvo, prístup, ťarchy, povolenia)
 • hodnota určená znaleckým posudkom
účel:
 • v závislosti na účele sú nastavené podmienky úveru
 • hypotéka môže byť aj bezúčelová
Úverový formulár