kto som


Vzhľadom na moju profesnú históriu, ktorá sa niesla v analytickom duchu vypracujem pre klienta detailný prehľad možností v každej oblasti finančného poradenstva.

Mojou špecialitou sú úvery na bývanie, teda najmä hypotéky a súvisiace poradenstvo. Klienta sprevádzam od hľadania vhodnej nehnuteľnosti, pri posudzovaní rizík spojených so samotnou nehnuteľnosťou, jej rezerváciou a kúpou, zanalyzujem mu jeho možnosti na základe jeho príjmov a výdavkov, pripravím prehľad možností riešenia a pripravím ho na celý proces aby sme predišli potencionálnym problémom. Po schválení úveru je samozrejmosťou vybavenie zavkladovania záložných zmlúv, návrh poistnej zmluvy nehnuteľnosti a vyriešenie vinkulácie poistenia.

Okrem úverov viem podrobne zanalyzovať už existujúce poistné zmluvy klienta, upozorniť ho na riziká, navrhnúť úpravy resp. navrhnúť novú poistnú zmluvu na základe reálnej potreby. To sa týka nielen životného poistenia, ale aj PZP, havarijného poistenia, poistenia nehnuteľností, poistenia zodpovednosti či poistenia na mieru pre podnikateľov a zdravotného poistenia.

Treťou hlavnou aktivitou sú investíce. Každému klientovi na základe jeho investičného profilu odporúčam balík na mieru. Okrem klasických podielových fondov viem klientovi riešiť dôchodkové sporenie, či už nastaviť jeho aktuálne alebo vytvoriť nové sporenie v II. alebo v III. pilieri.

Vďaka tomu, že som okrem finančných služieb aj registrovaným realitným maklérom, viem klientom zabezpečiť kompletný servis v oblasti financií aj realít.


Mgr. Ivan Hamráček

ODBORNOSŤ

V oblasti finančného poradenstva je každý finančný agent povinný registrovať sa v Národnej banke Slovenska ktorá vykonáva dohľad nad celým finančným trhom. Samostatný poradca nemá možnosť priameho uzatvorenia zmlúv s veľkými spoločnosťami ako sú poisťovne, banky, či obchodníci s cennými papiermi. Takýto podriadení finanční agenti (PFA) sú preto organizovaní prostredníctvom samostatných finančných agentov (SFA), ktorí takéto zmluvy vedia zabezpečiť. SFA majú buď staršiu podobu Multi-level marketingu zameraného na agresívny predaj a nábor nováčikov, ktorí často nevedia čo predávajú, alebo broker poolu, ktorý združuje skúsených poradcov. V mojom prípade je SFA broker pool Finportal, a.s.

Povolenie na vykonávanie činnosti finančného agenta sa udeľuje pre každý sektor finančného trhu zvlášť na základe absolvovania odbornej skúšky ktorú je potrebné absolvovať v každom sektore každé 4 roky. Zároveň každý rok musí agent absolvovať osobitné finančné vzdelávanie. Ako v každej inej oblasti ani tieto legislatívne opatrenia nie sú garanciou kvality. Neuzatvárajte nejaké zmluvy len preto, že sa niekoho bojíte odmietnuť. Vyberajte si svojho odborníka rozvážne a ideálne tak, aby vám vedel pokryť celé vaše portfólio požiadaviek. Tak dosiahnete to, že sa budete vedieť na svojho poradcu naozaj spoľahnúť. Kvalitný poradca vám pri každej oblasti musí vedieť podať argumenty pre svoje kroky. 

Finančné poradenstvo je bezplatné, prečo si teda nevybrať to najkvalitnejšie?